Gmina Sienno

Oferta realizacji zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy Sienno o zamiarze realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym  lub regionalnym w trybie art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego.