Gmina Sienno

Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.1.10 „Festiwal Questingu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pełna treść ogłoszenia znajduję się w pliku do pobrania.