Miasto i Gmina Sienno

Podpisanie umów

W dniu 22 marca br. Miasto i Gmina Sienno otrzymało kolejne wsparcie finansowe.

Podpisano umowy na działania:

  • Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Sienno, dofinansowanie do 500 000 zł
  • Przebudowa drogi w miejscowości Jawor Solecki działka nr 208, dofinansowanie 170 000zł.

Zadania współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Miasto i Gminę Sienno reprezentowali: burmistrz Pan Mariusz Strąk oraz Skarbnik Pani Jolanta Karolik. Umowy zostały podpisane także prze Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Pana Rafała Rajkowskiego.

Dziękujemy za otrzymane wsparcie finansowe.