Miasto i Gmina Sienno

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny przekazał opracowania dotyczące zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.

W załączeniu przedmiotowe opracowania:

  1. Bezpieczeństwo wodne w budynkach
  • stanowi przetłumaczone na język polski opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011 r. pt. „Water safety in buildings”, do którego Światowa Organizacja Zdrowia przyznała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu prawa do tłumaczenia, opublikowania w formacie elektronicznym i nieodpłatnego rozpowszechniania.
  1. Zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella

– zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, opracowanie zostało przygotowane przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

 

Powszechność bytowania bakterii Legionella w środowisku wodnym, przy występowaniu sprzyjających warunków do jej rozwoju, może skutkować zachorowaniami na legionelozę, chorobę ciężkiego zapalenia płuc. Do zakażenia bakterią Legionella dochodzi w układzie oddechowym poprzez inhalację skażonego aerozolu. Zakażenie nie przenosi się poprzez picie skażonej wody, ani z człowieka na człowieka.