Miasto i Gmina Sienno

Program Czyste Powietrze

Miasto i Gmina Sienno informuje, że prowadzi punkt konsultacyjno – informacyjny programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Pracownicy bezpłatnie udzielają informacji na temat programu „Czyste Powietrze”, pomagają w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz służą pomocą przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania (wypełnianiu wniosku o płatność).

W związku z informacjami otrzymywanymi od mieszkańców zalecamy ostrożność podczas kontaktów z firmami i weryfikację ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”.