Miasto i Gmina Sienno

Sienno odzyskało prawa miejskie

W dniu dzisiejszym w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania statusu praw miejskich włodarzom nowych mazowieckich miast.

Tym samym na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Sienno Pana Mariusza Strąka oraz Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Sienno Pana Romana Markiewicza został przekazany akt nadania statusu praw miejskich dla miejscowości Sienno. Tego historycznego przekazania dokonał Wojewoda Mazowiecki Pan Mariusz Frankowski.

To historyczny moment dla społeczności Miasta i Gminy Sienno, a szczególnie miejscowości Sienno, która po 155 latach odzyskuje prawa miejskie, zabrane w wyniku represji po powstaniu styczniowym ukazem carskim z dnia 1 czerwca 1869 r.

11 stycznia 2024 r. obok 1 stycznia 2024 r. to dla samorządu Miasta i Gminy Sienno dzień, który zapisuje się na kartach lokalnej historii złotymi zgłoskami.

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy, od 1 stycznia 2024 r. nowymi miastami na terenie województwa mazowieckiego są również Maciejowice, Głowaczów, Magnuszew, Ciepielów, Dobre, Siennica, Osieck, Gielniów, Odrzywół, Przytyk.