Gmina Sienno

Wsparcie dla producentów malin

Do 31 października 2023 r. producenci malin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc finansową.

więcej szczegółów znajduje się na stronie Agencji

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-producentow-malin--wnioski-do-31-pazdziernika