Miasto i Gmina Sienno

Przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz zakup wyposażenia dla KGW

Gmina Sienno otrzymała środki finansowe w wysokości 20 000,00zł z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania pn.: Przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz zakup wyposażenia dla KGW.

W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenia dla 8  Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Sienno.

Umowę na powierzenie realizacji zadania podpisano w dniu 06.04.2023r. Realizacja zadania nastąpi w terminie do 30-09-2023 r.