Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Sienno

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sienno

W dniu 27 lutego 2023 r.  Rada Gminy Sienno na wniosek Wójta Gminy Sienno  jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LII/365/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sienno w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Sienno.

Miejscowość Sienno może uzyskać status miasta:

  • liczba mieszkańców w miejscowości Sienno wynosi – 945;
  • infrastruktura techniczna – ulice, chodniki, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, selektywna zbiórka odpadów,
  • funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury);
  • dobrze rozwinięta sfera usług oświatowych (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła muzyczna I stopnia);
  • usługi sportowe (Ośrodek Sportowo Rekreacyjny, boiska sportowe oraz siłownie zewnętrzne, place zabaw);
  • sfera usług zdrowotnych (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz apteka),
  • bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa (Posterunek Policji, Ochotnicza Straż Pożarna).
  • zabytki i kultura (zabytki wpisane do rejestru zabytków decyzją WMKZ m.in. kościół pw. Św. Zygmunta w Siennie, cmentarz oraz inne zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytków)

Przepisy obowiązującego prawa tj. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy wymagają podjęcia wielu czynności, opracowania szeregu dokumentów, które zostaną dołączone do wniosku, a także przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie nadania miejscowości Sienno statusu miasta.

Zgodnie z przyjęta uchwałą konsultacji społecznych z mieszkańcami  Gminy Sienno odbędą się w terminie od 16 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r. Konsultację odbędą się poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania.

Zdaję sobie sprawę, że decyzja jaką Państwo musicie podjąć nie jest łatwa lub budzi  u Państwa wiele pytań czy wątpliwości. Dlatego za pośrednictwem niniejszej broszury, pragnę odpowiedzieć Państwu na najczęściej zadawane pytania oraz wskazać korzyści jakie z tego tytułu nabędzie Sienno oraz  jednostka samorządu terytorialnego.

W końcu nic nie tracimy a możemy wiele zyskać.

 

Z poważaniem

                                                                                                     Mariusz Strąk

                                                                                               Wójt Gminy Sienno