Miasto i Gmina Sienno

Szkoła Muzyczna

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych