Gmina Sienno

Apel Regionalengo Centrum Krwiodawstwa

Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

Apel

Regionalne Centrum Krwiodawstwa przeprowadza akcje wyjazdowe, podczas których można oddać krew.

Więcej szczegółów można uzyskać na stronie http://www.rckik.radom.pl/dla-dawcow/informacje/akcje-wyjazdowe/

oraz

http://www.rckik.radom.pl/kontakt/