Gmina Sienno

Komunikat PSSE w Lipsku

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LIPSKU z 9 września 2021 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów korzystających
z Wodociągu publicznego w miejscowości Jawor Solecki wykorzystywanej przez mieszkańców Gminy Sienno