Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Siennie w celu dostosowania do zmian klimatu

Tytuł Projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Siennie w celu dostosowania do zmian klimatu.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Działanie 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

 

Zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu:

 • zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem, który będzie wykorzystywany przez jednostkę OSP w Siennie. Zakupiony samochód posłuży mieszkańcom powiatu lipskiego w celu ratowania ich życia,  zdrowia i mienia.
 • przeprowadzenie akcji edukacyjnej z wykorzystaniem 4 rodzajów narzędzi. Zorganizowane zostaną trzy spotkania w szkołach funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Sienno, promujące dbanie o klimat: zmiany klimatu i ochrona zasobów wodnych.
  Zostanie zorganizowane jedno spotkanie dla mieszkańców. Działania edukacyjne obejmować będą tematykę: konsekwencji jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego, a także ochronę zasobów wodnych.
 • działania informacyjno-promocyjne: oznaczenia zakupionych przedmiotów, tablica informacyjno-promocyjna, tablica pamiątkowa, zdjęcia, publikacje.

 

Grupy docelowe:

Z projektu skorzystają strażacy działający w jednostce OSP w Siennie. Zakupiony samochód pożarniczy poprawi jakość wyposażenia jakim dysponują strażacy na co dzień w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Docelowo z efektów projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy powiatu lipskiego. Nowy sprzęt będzie wydajniejszy i skuteczniejszy w czasie akcji a także bardziej ekologiczny. Dodatkowo w ramach projektu mieszkańcy Miasta i Gminy Sienno  poszerzą wiedzę w zakresie właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego oraz ochrony zasobów wodnych.

 

Cele projektu:

Projekt ma na celu dostosowanie do zmian klimatu na terenie Miasta i Gminy Sienno oraz powiatu lipskiego poprzez zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem, a także przeprowadzenie akcji edukacyjnej.

Cel ogólny zostanie spełniony poprzez wykonanie poszczególnych celów szczegółowych:

 1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem w terminie do końca roku 2024.
 2. Przeprowadzenie akcji edukacyjnej z wykorzystaniem 4 narzędzi w terminie do końca roku 2024.
 3. Promocja zadania w trakcie jego realizacji i przez okres 5 lat.

 

Efekty, rezultaty:

 • liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 1 szt.,
 • liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 1 szt.,
 • powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami - 74 061,00 ha,
 • liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – 1 szt.,
 • ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami  31 014 osób.

 

 

Wartość projektu:

 • całkowity koszt projektu: 1 664 943,99 PLN
 • wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 415 202,37 PLN

 

#FunduszeEuropejskie, #FunduszeUE