Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

79 rozcznica bitwy pod Dębowym Polem - Margrabszczyzną

W dniu 3 września w miejscowości Dębowe Pole odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę bitwy pod Dębowym Polem – Margrabszczyzną.

Uroczystość rozpoczęła od upamiętnienia śmierci ppłk. Jerzego Bachty poprzez złożenie wieńców przy pomniku.

Następnie została odprawiona Masza Św. Polowa w koncelebrze przez: ks. Prałata Roberta Gołębiowskiego – Sędziego Trybunału Roty Rzymskiej,  ks. Zbigniewa Wypchło – Proboszcza Parafii św. Mikołaja w Grabowcu, ks. kan. Wiesława Murzyna – rezydenta Parafii św. Mikołaja w Grabowcu, ks. Gracjana Brodę - Proboszcza parafii Gozdawa pw. Matki Bożej Częstochowskiej. 

Homilię wygłosił ks. Prałat Robert Gołębiowski, przedstawił historię Dębowego Pola. Wspominając tragiczne losy ludności powiedział: „to oni zaznali ciężarów życia partyzanckiego. Zamiast ciepła rodzinnego i miłości w domu poszli na pewną śmierć. Nieraz drżąc z zimna ufali jedynej słusznej sprawie, by następne pokolenia miały swój ciepły rodzinny dom. A my przytłoczeni codziennością obciążeni komfortem życiowym, dobytkiem nie zauważamy że żyjemy z łaski, że zjadamy wolność wysłużoną przez Tych, którzy zrezygnowali z własnego dobra, własnej młodości... Dziś składamy hołd i wieńce, ale nade wszystko składamy wdzięczne serce…”.

Dokonano aktu poświęcenia pomnika i krzyża, które zostały odnowione w br.

Za oprawę muzyczną Mszy Św. polowej zadbała Orkiestra Dęta Sienno pod batutą Kapelmistrza Kamila Węgrzyniaka oraz organista z Parafii św. Mikołaja w Grabowcu.

Następnie wciągnięto flagę Państwową na maszt w takt wygrywanego Hymnu Polski przez Orkiestrę Dętą Sienno. 

Wójt Gminy Sienno Pan Mariusz Strąk wraz z Panią Zdzisławą Marculą – Sołtys Dębowego Pola dokonali powitania przybyłych osób. W uroczystościach udział wzięli: ks. Prałata Roberta Gołębiowskiego – Sędziego Trybunału Roty Rzymskiej, ks. kan. Andrzeja Cieszkowskiego – Dziekana Dekanatu Sienieńskiego, Proboszcza Parafii pw. św. Zygmunta w Siennie, ks. Zbigniewa Wypchło – Proboszcza Parafii św. Mikołaja w Grabowcu, ks. kan. Wiesława Murzyna – rezydenta Parafii św. Mikołaja w Grabowcu, ks. Gracjana Brodę - Proboszcza parafii Gozdawa pw. Matki Bożej Częstochowskiej, ks. Arkadiusz Piętowski – wikariusz Parafii  pw. św. Zygmunta w Siennie, Wojciech Skurkiewicz – W-ce Minister Obrony Narodowej, płk. pilot Maciej Siemiński Dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, ppłk. dr n. med. Artur Bachta Komendant CSK MON  Wojskowego  Instytutu Medycznego, Paweł Dycht – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa  MON, ppłk. Michał Szmajda – Szef Sztabu 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Ppłk. Ireneusz Bębenek – Szef Sztabu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, Ppłk. Sławomir Głowiński – Szef Wydziału Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddz. Mazowiecki, płk. pilot Andrzej Pussak, ppłk. pilot Tadeusz Sokół, ppłk. pilot Witold Sar, ppłk nawigator Andrzej Hadała, mjr. pilot Adam Kulczycki, mjr. pilot Marian Kokoszkiewicz, mjr. pilot Leszek Sutkowski, mjr. pilot Mirosław Kopeć, mjr. pilot Marcin Szaliłow, por. Marynarki Wojennej pilot Marian Krawczyk, Jadwiga Bachta  wraz z rodziną, Aneta Bachta wraz z rodziną, Aleksandra Bachta wraz z rodziną, st. bryg. Łukasz Maciejewski – Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, Nadkom. Konrad Rusin Zastępca Komendanta Policji w Lipsku, asp. Artur Rożek Kierownik Posterunku Policji w Siennie, dr Łukasz Wróbel – Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Kielcach, poczty sztandarowe: 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego z Radomia, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Siennie, Koło Łowieckie Przepiórka  Sienno, OSP w Kochanówce, OSP w Siennie, OSP w Tarnówku, OSP w Janowie, OSP w Kadłubku, OSP w Osówce, OSP w Grabowcu, OSP w Wólce Modrzejowej, Zespół Szkół Technicznych w Siennie, druhowie z OSP w Nowej Wsi, Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej nr 4036 Sienno wraz z chor. Wojciechem Krycka Dowódcą, Harcerze z Drużynową ZHP Agnieszką Kozieł, Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski, Lucyna Gaik – Radna Powiatu Lipskiego, Antoni Ćwikliński – Radny Powiatu Lipskiego, Paweł Niedziela – Radny Powiatu Lipskiego a zarazem Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowe w Jaworze Soleckim, Marcin Lenart – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Lipsko, Tadeusz Szczerba – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Solec n/Wisłą, Tomasz Fijoł -Sekretarz Gminy Chotcza, Krzysztof Śmietanka – Przewodniczący Rady Gminy Chotcza, Zygmunt Wicik – Przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów, Dariusz Pastuszka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie, Piotr Wawrzak – Radny Gminy Rzeczniów, Zbigniew Lenart – Prokurator Prokuratury Okręgowej w/s spoczynku, Sławomir  Grabowski – prezes firmy Perfekt, Marta Pęzioł-Borcuch – Zastępca Dyrektora Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Roman Markiewicz - Przewodniczący Rady Gminy Sienno, Radni Gminy Sienno: Paweł Pastuszka, Sylwia Borek, Agnieszka Kaczor, Jolanta Makuch, Lidia Łepecka, Ewa Mazur, Jadwiga Gajos, Cecylia Małaczek, Krzysztof Sieczka, Andrzej Ładak, Paweł Krawczykowski, Julian Siwek, Bohdan Przydatek, Krzysztof Szpaczyński, Iwona Pastuszka –Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku, Maria Chmielnicka – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Lipsku, Anna Świderska – Dyrektor Urzędu Pracy w Lipsku, Karol Zaborski – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwo Marcule, Mariusz Bębenek – Nadleśnictwo Marcule, Jadwiga Mularska – Kierownik WTZ Sienno, Wojciech Kaczorowski – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Siennie, Czesław Sieczka –  Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie, Marzena Czerwonka – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie ZSO, Ewa Kowalska – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie dyrektora ZSO  w Siennie, Paweł Garbalski – Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie, Emilia Starzyk – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kochanówce,  Kamil Węgrzyniak – Kapelmistrz Orkiestry Dętej Sienno wraz z orkiestrą, Wiesława Kozik – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie w Siennie, Bożena Dygas – Prezes Stowarzyszenia  Rozwoju Wsi Kochanówka, Dorota Wojtas-Lorek – Sekretarz Gminy Sienno, Jolanta Karolik – Skarbnik Gminy Sienno, Andrzej Lorek – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Siennie, Anna Ziętala – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie, Wioletta Polak Dyrektor Gminnej  Biblioteki Publicznej w Siennie, Dorota Podsiadło – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie, Marzena Kotas Kierownik SP ZOZ w Siennie, dr. Marianna Giez-Kurek, sołtysi, Rady Sołeckie Gminy Sienno.

Następnie głos zabrał Wiceminister Obrony Narodowej – Pan Wojciech Skurkiewicz: „Jakże ważne jest to, że Wy dziś tutaj na terenie Gminy Sienno przychodzicie co roku i pamiętacie o tych, którzy zginęli śmiercią niezawinioną i niezasłużoną tylko dlatego, że byli Polakami, że stanęli na drodze okupantowi…Pragnę serdecznie podziękować Panie Wójcie na Pana ręce i na ręce Pani Sołtys za Waszą pamięć o bohaterach tych wielkich ale i tych cichych”. W przemowie wspomniał, o ciężkiej sytuacji za granicą, odtwarzaniu potencjału Wojska Polskiego, którą zakończył następującymi słowami: „Cześć i chwała bohaterom”.

W dalszej kolejności przemawiał Pan Sławomir Śmieciuch Starosta Powiatu Lipskiego.

Przeprowadzono Apel Pamięci z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego 42. Bazy Lotnictwa Szkoleniowego w Radomiu, w obecności pocztów sztandarowych.

Po Apelu oddano salwę honorową.

Dokonano złożenia kwiatów i zniczy pod pomnikiem w Dębowym Polu. Wieńce złożyły następujące delegacje:

- Pan Wojciech Skurkiewicz – Wiceminister Obrony Narodowej,  Płk. Pil. Maciej Siemiński, ppułk. Sławomir Głowiński, Ppłk. Ireneusz Bembenek,

- Pan Mariusz Strąk Wójt Gminy Sienno, Pani Dorota Wojtas-Lorek Sekretarz Gminy Sienno, Pan Roman Markiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Sienno,

- Pan Łukasz Maciejewski - Komendant PSP w Lipsku, Pan Paweł Niedziela – Dyrektor PSP w Jaworze Soleckim, Radny Powiatu Lipskiego, Pani Lucyna Gaik – Radna Powiatu Lipskiego, Pan Sławomir Śmieciuch – Starosta Powiatu Lipskiego, Nadkom. Konrad Rusin – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, Asp. Artur Rożek – Kierownik Posterunku Policji w Siennie,

- Pan Wojciech Kaczorowski – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Siennie w asyście uczennic,   

- Pan Wicik Zygmunt – Przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów, Pan Dariusz Pastuszka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie, Pan Piotr Wawrzak – Radny Gminy Rzeczniów,

- Pan Marcin Lenart – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Lipsko,

- Pan Czesław Sieczka – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie, Pani Ewa Kowalska – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie, Pani Marzena Czerwonka - Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie,

- Pani Anna Ziętala – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie, Pan Paweł Garbalski – Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie, Pani Wioletta Polak – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie,

- Pan Karol Zaborski – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwo Marcule, Pan Mariusz Bębenek – Nadleśnictwo Marcule,

- dr Łukasz Wróbel – Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Kielcach,

- Pan Zbigniew Figura – Prezes Koła Łowieckiego Przepiórka w Siennie, Pan Piotr Jenda – Wiceprezes Koła Łowieckiego Przepiórka w Siennie, Pan Antoni Ćwikliński – Łowczy Koła Łowieckiego Przepiórka w Siennie,

- Emilia Starzyk – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kochanówce, Paweł Pastuszka – Prezes OSP w Kochanówce złożył znicz pamięci w imieniu Tomasza Krzyczkowskiego – Przewodniczącego Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, Damian Czekaj – Naczelnik OSP w Kochanówce

- dh Agnieszka Kozioł – Drużynowa ZHP, Pani Gabriela Sałapa – Strzelec z Jednostki Strzeleckiej 4036 Sienno.

 

Przybyli licznie mieszkańcy mogli podziwiać inscenizację z udziałem dwóch samolotów, koni, sprzętu wojskowego pochodzącego z II wojny światowej w wykonaniu grup rekonstruktorskich, którzy wcielili się w wojsko Polskie, Radzieckie i Niemieckie oraz ludność cywilną. Pokazany został napad okupanta na ludność cywilną, egzekucje wykonywane na żołnierzach polskich. Po przeprowadzonej rekonstrukcji można było zrobić zdjęcia z żołnierzami i sprzętem wojskowym. Pokaz rekonstrukcji przygotował Ciepielowski Klub Jeździecki- Jamka z Ciepielowa oraz grupa rekonstrukcyjna Gregor z Puław.

Podczas uroczystych obchodów można było poszerzyć wiedzę w zakresie znajomości zwierzęt żyjących w okolicznych lasach dzięki wystawie przygotowanej przez Koło Łowieckie „Przepiórka” w Siennie.

Po rekonstrukcji przybyłe osoby mogły w takcie piosenek żołnierskich i patriotycznych posmakować przygotowanych potraw: grochówki wojskowej, pieczonego dzika, ciasta.

Mimo momentami deszczowej pogody uroczystości zakończyły się późnym wieczorem.

Dzień 3 września był dniem szczególnym dla mieszkańców  lokalnej społeczności, którzy czynnie współpracowali przy organizacji uroczystości, zaś dla szerszego grona osób był to czas przeżycia niezwykle ważnej i ciekawej lekcji historii i patriotyzmu.

Dziękujemy wszystkim osobom za przybycie.