Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Granty PPGR - Przekazanie sprzętu komputerowego

W dniu 04 sierpnia 2022r. w Urzędzie Gminy Sienno Pan Mariusz Strąk Wójt Gminy Sienno przekazał dzieciom sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Konkursu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie Umów darowizn zawartych z Wnioskodawcami, którzy zostali zakwalifikowani do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w październiku i listopadzie ubiegłego roku.

Do Gminy Sienno wpłynęło 11 wniosków, z czego 10 osób spełniło wymagane warunki i zostało zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.

Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski. Wniosek Gminy Sienno został oceniony pozytywnie, w wyniku czego Gminie został przyznany grant w wysokości 25 000,00 zł na zakup 10 szt. laptopów dla 10 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Gmina Sienno, jako Darczyńca zobligowana została do opracowania procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą Darczyńcy przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu) do żądania od Obdarowanego okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin – m.in. w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną. Ponadto Wnioskodawcy zobowiązani są do składania w okresach co 6 miesięcy Oświadczeń przez okres 2 lat do daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do procedury monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Sienno

W/w procedura stanowi załącznik do każdej zawartej umowy darowizny oraz można ją pobrać poniżej.