Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Debata nad raportem o stanie Gminy Sienno za rok 2021

Szanowni Państwo,

Informujemy,  że mieszkańcy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Sienno za rok 2021 (zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. Dz.U. z 2022 poz. 559  z późń.zm)  składają do Przewodniczącego Rady Gminy Sienno pisemne zgłoszenie.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Sienno.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Sienno, poparte podpisami co najmniej 20 osób
(czytelne imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis osoby popierającej).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Sesja Rady Gminy Sienno na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Sienno za 2021 rok odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sienno.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Sienno w sekretariacie pokój nr 11 do dnia 1 lipca 2022 r. do godz. 15.00.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Gminy Sienno  w sekretariacie.

Sesja Rady Gminy Sienno zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będzie transmitowana drogą internetową.