Dzisiaj jest , godzina

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - ceidg

2019.05.24 - 13:33

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - ceidg

Osoby fizyczne, które zamierzają założyć działalność gospodarczą, albo osoby fizyczne, które chcą prowadzić działalność jako wspólnicy spółki cywilnej, podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w formie elektronicznej przez Ministra Gospodarki.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl !

Wniosek o wpis do CEIDG dokonuje się za pomocą formularza CEIDG-1, który jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego,
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o  zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
  • do wniosku o wpis do CEIDG można dołączyć również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (formularz VAT-R).

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Sienno, ul. Rynek 36/40, pok. nr 6, tel. 483786011    email: ug@sienno.pl
Pracownik: Jadwiga Krupa

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć poprzez:

  • pobranie i złożenie wniosku papierowego CEIDG-1 w dowolnej gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • zalogowanie się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnej gminy.
  • bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnej gminy.
  • zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
  • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis na wniosku musi być notarialanie potwierdzony.

Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty.
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1.

Opłata:
Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy:
Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu poprawnego wniosku CEIDG.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.
Podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 pomocna będzie Tabela kodów PKD – Polska Klasyfikacja Działalności: https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd

 

 

Załączniki:

wniosek do ceidg [ pobierz ]

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15