Dzisiaj jest , godzina

Petycja nr 6/2016 w sprawie BIP

2016.10.17 - 12:20

Petycja nr 6/2016 w sprawie BIP

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

Preambuła Wniosku: 

Prosimy o udzielanie informacji publicznej i odpowiadanie na petycje -  w możliwie jak najszerszym zakresie - Ostatnie wydarzenia - jakie miały miejsce w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy - związane z aferą reprywatyzacyjną 

oraz inne tego typu, o których donoszą media - ad exemplum - Artykuł (...) Urząd zapłacił za oprogramowanie podwójnie (...) http://www.haloursynow.pl/artykuly/afera-ze-strona-www-urzad-zaplacil-podwojnie-czy-w,5097.htm 

 

-   pokazują jak istotna jest jawność i transparentność przy wykonywaniu działań i dysponowaniu środkami publicznymi oraz jak ważne jest zachowanie zasad uczciwej konkurencji, ewidencjonowania czynności Decydentów, etc 

Wniosek I 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z dyspozycjami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  - wnosimy o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki -  pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych". 

 

Odpowiedź na petycję:

W roku 2016 nie jest planowane dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP urzędu gminy Sienno.

 

 

 

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15