Dzisiaj jest , godzina

Wnioski do urzędu gminy

2014.01.27 - 10:09

wnioski - formularze

Załączniki:

wniosek o potwierdzenie za zgodność z oryginałem [ pobierz ]
wniosek o rozgraniczenie nieruchomości [ pobierz ]
wniosek o umorzenie zaległości podatkowych [ pobierz ]
wniosek o udostępnienie informacji publicznej [ pobierz ]
wniosek o wydanie odpisów akt USC [ pobierz ]
wniosek na zajęcie pasa drogowego [ pobierz ]
wniosek na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym [ pobierz ]
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa [ pobierz ]
Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej [ pobierz ]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia [ pobierz ]
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagos. przest. [ pobierz ]
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [ pobierz ]
Wniosek o ustalenie numaru porządkowego nieruchomości [ pobierz ]
Wniosek o podział nieruchomości [ pobierz ]
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego [ pobierz ]
Wniosek o usunięcie drzew i krzewów [ pobierz ]
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych [ pobierz ]
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [ pobierz ]
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ pobierz ]
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej [ pobierz ]
wniosek_o_wydanie_decyzji_o _środowiskowych_uwarunkowaniach [ pobierz ]
Załącznik do wniosku o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach_Karta_informacyjna_przedsięwzięcia [ pobierz ]
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego [ pobierz ]
wniosek o wydanie dowodu osobistego [ pobierz ]
wniosek sterylizacja psów [ pobierz ]

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15