Dzisiaj jest , godzina

Wnioski do urzędu gminy

2014.01.27 - 10:09

wnioski - formularze

Załączniki:

wniosek o potwierdzenie za zgodność z oryginałem [ pobierz ]
wniosek o umorzenie zaległości podatkowych [ pobierz ]
wniosek o udostępnienie informacji publicznej [ pobierz ]
wniosek o wydanie odpisów akt USC [ pobierz ]
wniosek na zajęcie pasa drogowego [ pobierz ]
wniosek na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym [ pobierz ]
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa [ pobierz ]
Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej [ pobierz ]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia [ pobierz ]
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [ pobierz ]
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego [ pobierz ]
Wniosek o usunięcie drzew i krzewów [ pobierz ]
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych [ pobierz ]
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [ pobierz ]
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ pobierz ]
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej [ pobierz ]
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego [ pobierz ]
wniosek o wydanie dowodu osobistego [ pobierz ]
wniosek sterylizacja psów [ pobierz ]
wniosek dofinansowanie usuwania azbestu [ pobierz ]
wniosek o rograniczenie nieruchomosci [ pobierz ]
zgłoszenie zbiornika bezodpływowego do ewidencji [ pobierz ]
wniosek o podział nieruchomości [ pobierz ]
wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości [ pobierz ]
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej [ pobierz ]
karta informacyjna przedsięwzięcia do decyzji środow. [ pobierz ]
zgłoszenie pojemnika na odpady [ pobierz ]
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagos. [ pobierz ]

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15