Dzisiaj jest , godzina

Szkody w uprawach rolnych - komunikat

2015.08.26 - 10:33

Komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego będzie szacowała szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę na terenie gminy. Komunikat poniżej:

W związku z wystąpieniem na terenie Sienno szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą rolniczą w okresie 21.06.2015 – 20.08.2015 Urząd Gminy Sienno zawiadamia, że istnieje możliwość składania

wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.

Oszacowaniu będą podlegać uprawy: Roślin strączkowych, Ziemniaka, Krzewów owocowych, Chmielu, Tytoniu, Warzyw gruntowych, Kukurydzy na kiszonkę, Kukurydzy na ziarno, Buraka cukrowego, Drzew owocowych – do momentu zbioru danej uprawy.

Wnioski należy składać w terminie do 04.09.2015 r.
w Urzędzie Gminy Sienno w sekretariacie (pokój nr 6).

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w uprawach w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępne są:

- w Urzędzie Gminy Sienno, pokój nr 6;

Wniosek musi być zgodny z zadeklarowanymi powierzchniami do dopłat bezpośrednich. Do wniosku należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie.

We wniosku należy wpisać wszystkie grunty, uprawy i zwierzęta posiadane w gospodarstwie w danym roku.

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15