Dzisiaj jest , godzina

Wybory ławników

2015.06.17 - 06:52

Wójt Gminy Sienno informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2011 r.

W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 133) Rada Gminy Sienno do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu na lata 2016 – 2019 w liczbie trzech zgodnie ze wskazaniem Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminŁ prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Załączniki:

karta zgłoszenia [ pobierz ]
informacja [ pobierz ]

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15