Dzisiaj jest , godzina

Modernizacja oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworze Soleckim - Wolontariat Pracowniczy PGE

2020.01.30 - 14:45

Modernizacja oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworze Soleckim.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworze Soleckim wymieniono ok. 80% najstarszych świetlówkowych opraw oświetleniowych. Zamontowano zamiast nich energooszczędne oprawy ze źródłami światła typu LED. Udało się to dzięki pomocy finansowej Fundacji PGE i grupie wolontariuszy – pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko -Kamienna.

To już szósta edycja Wolontariatu Pracowniczego PGE. Tegorocznej edycji Wolontariatu przyświeca motyw przewodni: Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna oraz edukacja.

Kapituła VI edycji Wolontariatu Pracowniczego PGE wytypowała projekty, które otrzymają szansę na swój dalszy rozwój. Pomoc wolontariuszy dotrze aż do 21 różnych Beneficjentów Wśród zatwierdzonych do realizacji w tym roku projektów znalazł się projekt zespołu wolontariuszy w składzie Tadeusz Strojny (lider zespołu) oraz Rafał Strojny i Łukasz Nowak – PGE Dystrybucja oddział Skarżysko Kamienna pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej - zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy i nauki poprzez modernizację oświetlenia oraz szkolenie uczniów i personelu”. Beneficjentem jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworze Soleckim.

W ramach projektu wolontariusze wymienili 85 opraw oświetleniowych w całości sfinansowanych przez Fundację PGE. Poprawiono w ten sposób bezpieczeństwo eksploatacji budynku. Wymienione oprawy w większości nie nadawały się do eksploatacji i stwarzały zagrożenie pożarowe i porażeniowe. Poprawił się także komfort pracy i nauki. Zastosowano oprawy o strumieniu świetlnym 4000 lm (lumenów). Stare oprawy miały strumień świetlny na poziomie ok 3000 lm. Ze względu na duży stopień niesprawności nie zapewniały dostatecznego natężenia oświetlenia. Po montażu nowych opraw spełnione są z nawiązką wymagania norm w zakresie oświetlenia miejsc pracy. W salach lekcyjnych ogólne natężenie oświetlenia wynosi ok. 600 lx (luksów) przy wymaganym 300 lx dla sali lekcyjnej i 500 lx dla tablic. Korytarz jest oświetlony na poziomie ok. 250 lx (wymagane 100) a pomieszczenia biurowe 550 lx (wymagane 500). Nie do przecenienia jest  także aspekt ekonomiczny. Nowe oprawy prze większym strumieniu świetlnym mają moc mniejszą o 56 W. Oszczędność zużycia energii szacowana jest na poziomie około 9500 kWh rocznie. Oprócz zysku finansowego będzie to także efekt ekologiczny.

Wyżej wymienieni wolontariusze, wykorzystując posiadane przygotowanie pedagogiczne i praktykę przeprowadzili także szkolenie uczniów, nauczycieli i pozostałego personelu w zakresie bezpiecznego, ekonomicznego i ekologicznego użytkowania energii elektrycznej. Fundacja PGE przygotowała gadżety dla uczestników szkoleń. Podczas pobytu w szkole Koordynatora Fundacji PGE pani Bożeny Matuszczak-Królak uczniowie rozpoczynający naukę w tym roku szkolnym również otrzymali gadżety Fundacji PGE.

Ponadto udało się wolontariuszom dodatkowo uzyskać oprawę uliczną, która zamontowana została na słupie oświetleniowym przed wejściem do budynku. Jest to oprawa energooszczędna typu LED o mocy 60W. Podarowana została przez producenta aparatury elektrycznej i oświetlenia – firmę BEMKO (przedstawiciel p. Przemysław Figarski).

Dokumentacja fotograficzna projektu znajduje się w szkolnej galerii zdjęć.

Wolontariusze:

Tadeusz Strojny

Rafał Strojny

Łukasz Nowak

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15