Dzisiaj jest , godzina

Informacja dla rolników – Susza rolnicza

2019.07.25 - 09:23

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sienno w okresie 21.05.2019 – 20.07.2019 roku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy rolniczej, Wójt Gminy Sienno informuje o możliwości złożenia przez producentów rolnych, których uprawy uległy uszkodzeniu przez w/w zjawisko wniosków
o oszacowanie powstałych szkód w gospodarstwach rolnych.

Na dzień 20.07.2019 roku zgodnie z danymi Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie naszej gminy susza rolnicza występuje wśród upraw:

Gleba kategorii I (bardzo podatna): zboża jare, kukurydza na ziarno i na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Gleby kategorii II(podatna): krzewy owocowe.

UWAGA: przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy uprawa znajduje się na glebie kategorii I i II.

Mapa z kategoriami gleb dostępna jest na stronie interesowej IUNG Puławy w zakładce System Monitoringu Suszy Rolniczej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Zgodnie z obowiązującym przepisami komisja może szacować straty tylko w uprawach dla których Instytut z Puław pracujący na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykazał zagrożenie suszą.

 

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać w terminie do 5 sierpnia 2019 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Sienno.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Sienno - pokój Nr 13 lub ze strony internetowej Urzędu Sienno www.sienno.pl

Do wniosku należy dołączyć:

1.Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.

2.Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) księga stada/paszporty.

 

Wójt Gminy Sienno

/-/ Mariusz Strąk

Załączniki:

wniosek [ pobierz ]
informacja [ pobierz ]

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15