Dzisiaj jest , godzina

Susza rolnicza - zgłaszanie szkód do oszacowania

2018.06.21 - 13:21

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sienno szkód
w uprawach rolnych spowodowanych suszą rolniczą
w okresie 11.04.2018 – 10.06.2018 Urząd Gminy Sienno
zawiadamia, że istnieje możliwość składania

wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym

Zgodnie z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, na terenie Gminy Sienno, susza rolnicza występuje wśród upraw: zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek – do momentu zbioru danej uprawy. Równocześnie informujemy że możliwość zakwalifikowania uprawy do szacowania zależy od kategorii gleby (mapa kategorii gleb dostępna jest na stronie internetowej IUNG).

Wnioski należy składać w terminie do 06.07.2018 r.
w Urzędzie Gminy Sienno w sekretariacie (pokój nr 6).

Wzór wniosku dostępny jest do pobrania w Urzędzie Gminy Sienno,
na stronie internetowej Gminy Sienno oraz u Sołtysów.

Wniosek musi być zgodny z zadeklarowanymi powierzchniami do dopłat bezpośrednich. Do wniosku należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie.

We wniosku należy wpisać wszystkie grunty, uprawy i zwierzęta posiadane w gospodarstwie w danym roku.

Wójt Gminy Sienno

/-/ Mariusz Strąk

Załączniki:

wniosek o oszacowanie szkód [ pobierz ]

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15