Dzisiaj jest , godzina

Apel do mieszkańców - Nie palimy odpadów w piecach domowych c.o. i na podwórzach

2017.09.26 - 08:30

      Szanowni mieszkańcy Gminy Sienno,

        Wójt Gminy Sienno w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Sienno, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

        Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. art. 191 – Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

       W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów tj. plastikowych pojemników i butelek oraz innych plastikowych opakowań, starych opon  i odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, podkładów kolejowych, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu.             

        Grozi za to kara aresztu oraz grzywny nawet do 5 tys. zł.

        Można za to spalać: węgiel, koks, drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi; odpady z kory i korka, papier, tekturę.

        Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbliższych, sąsiadów, powietrze, wodę i glebę, zanieczyszczamy środowisko,  w którym mieszkamy.

        Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory.

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15