Dzisiaj jest , godzina

Gmina Sienno otrzymała dofinansowanie do budowy wodociągu.

2017.06.08 - 06:19

Gmina Sienno otrzymała dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.
Gmina Sienno w naborze ogłoszonym w październiku 2016 r. złożyła wniosek na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze,  Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie”

W dniu 31 maja 2017 r. w Warszawie Pan Mariusz Strąk - Wójt Gminy wraz z Panią Jolantą Karolik - Skarbnikiem Gminy, podpisali z Województwem Mazowieckim  reprezentowanym przez Panią Janiną Orzełowską - Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pana Radosława Rybickiego umowę na dofinansowanie tego zadania w wysokości 1 940 848,00 zł.

Zadanie pn „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie” obejmować będzie budowę sieci wodociągowej przebiegającej przez miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie oraz Jawor Solecki, Janów, Gozdawa o długości 15,923 km a także rozbudowę stacji wodociągowej w Jaworze Soleckim i przebudowę oczyszczalni ścieków w Siennie.
Niebawem rozpoczną się prace nad realizacją zadania.

 

 

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15