Dzisiaj jest , godzina

Przebudowa dróg gminnych

2017.01.20 - 09:11

Gmina Sienno pozyskała dofinansowanie  w wysokości  969 890 zł na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Sienno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

                W pierwszym naborze ogłoszonym pod koniec roku 2015
Gmina Sienno złożyła 3 wnioski  o dofinansowanie. Łącznie gminy z woj. Mazowieckiego złożyły 631 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 253 wnioski w tym 2 wnioski Gminy Sienno.

              W dniu 21 lipca 2016 r. Wójt Gminy – Mariusz Strąk wraz ze Skarbnikiem Gminy –Jolantą Karolik podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Adamem Struzikiem dwie umowy o dofinansowanie  2 operacje.  

Operacja pt. „ Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno: przebudowa drogi gminnej 190506W w Jaworze Soleckim i drogi gminnej 190514 W w Tarnówku”  była realizowana na podstawie umowy nr 00164-65151-UM0700770/16.  Celem operacji była przebudowa drogi gminnej 190506 W w Jaworze Soleckim na odcinku o długości  485 mb oraz drogi gminnej 190514 W w Tarnówku na odcinku o długości 749mb. Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 299.503,75 zł. Zgodnie z kryteriami PROW 2014-2020 Gmina uzyskała dofinansowanie na poziomie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Operacja pt. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno: przebudowa drogi gminnej 190522W Wygoda-Osówka, przebudowa drogi  gminnej 190513W Kadłubek i przebudowa drogi gminnej 190527W w Krzyżanówce” była realizowana na podstawie umowy 00010-65151-UM070779/16.  Celem operacji była przebudowa drogi gminnej 190522 W Wygoda-Osówka na odcinku o długości 2049 mb, drogi gminnej 190513W w Kadłubku na odcinku o długości 1295 mb i drogi gminnej 190527 W w Krzyżanówce na odcinku o długości 1896 mb. Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 1.224.761,98 zł. Zgodnie z kryteriami PROW 2014-2020 Gmina uzyskała dofinansowanie  na poziomie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Zakres prac na każdym odcinku drogi gminnej obejmował:  prace przygotowawcze,  korytowanie z profilowaniem, stabilizacje mechaniczną, nawierzchnię bitumiczną i prace porządkowe.

Cały zakres operacji został wykonany a mieszkańcy poszczególnych miejscowości już korzystają
z przebudowanych  dróg gminnych.


 

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15