Dzisiaj jest , godzina

Wymiana kotłów co z dofinansowaniem

2017.01.02 - 11:19

Wójt Gminy Sienno ogłasza otwarty nabór wniosków dla osób zainteresowanych wymianą starej kotłowni węglowej o niskiej sprawności - w ramach przygotowania wniosku
o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego  - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” nr programu 2017-OA-8.

Podjęcie przez Gminę Sienno działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wystarczająca ilość zainteresowanych osób.

Wartość dofinansowania: – do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. osoby fizycznej.

W miejscu realizowania zadanie w czasie trwałości projektu nie może być prowadzona jak również zarejestrowana działalność gospodarcza.

 
Zakres rzeczowy przedmiotu dotacji:

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych , olejowych lub opalanych biomasa na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepłaz wyłączeniem pieców na węgiel lub eko-groszek.

W ramach Programu Nr 2017-OA-8 dofinansowaniem nie będą objęte kotły na biomasę, które mają dodatkowy ruszt żeliwny, umożliwiający tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym.


Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo.

Koszty kwalifikowane:

  • Koszty zakupu kotła oraz czujnika tlenku węgla –czadu (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u, podajnikiem)
  • Podatek od towarów i usług (VAT) z zastrzeżeniem że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot Vat –podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Koszty niekwalifikowalne:

  • Koszy przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
  • Demontaż starej instalacji źródła ciepła
  • Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo
  • Roboty instalacyjne wewnątrz obiektu –modernizacja instalacji c.o. i  c.w.u.
  • Koszty przyłącza do sieci
  • Rozruch technologiczny instalacji i urządzeń
  • Koszty nadzoru nad realizacją inwestycji.

Mieszkańcy samodzielnie dokonują wyboru instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu ustalonych w programach parametrów.

Efekt ekologiczny i rzeczowy musi zostać osiągnięty najpóźniej do dnia 30.11.2017r.

Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję!  

Zapisy i Wstępne wnioski można składać do 31 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Sienno lub w formie skanu przesłać na adres rozwoj@sienno.pl.

Wnioski można pobrać ze strony www.sienno.pl lub w Urzędzie Gminy Sienno pok.16.

Po otrzymaniu informacji z WFOŚiGW o dofinansowaniu planowanych działań, mieszkańcy którzy złożą wniosek będą zapraszani do podpisania umów dotacji celem realizacji inwestycji.

Dodatkowych informacji udziela Dorota Wojtas-Lorek tel.: 48 3786011, email:rozwoj@sienno.pl

UWAGA:

Zastrzega się prawo do zmiany zasad udziału w projekcie oraz zmiany dokumentów będących załącznikiem do niniejszego komunikatu  oraz prawo odstąpienia od realizacji projektu w przypadku małego zainteresowania mieszkańców lub nie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Załączniki:

wniosek [ pobierz ]

dodał: Piotr Dąbrowski

Dane adresowe:
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
Dane kontaktowe:
tel. 48 378 60 11
tel. 48 378 60 18
fax. 48 378 61 34
mail: ug@sienno.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
7:15 - 15:15